Agenda 48 (05)

6 ta’ Settembru, 2010

 

Gheziez residenti,

 

Nixtieq ninfurmakom  li l-laqgħa numru 48(05) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar l-Hamis 9 ta’ Settembru, 2010 fi 5:30 ta’ filgħaxija fil-Berga ta’ Franza.

 

Aġenda

1.      Qari u Approvażżjoni tal-Minuti

2.      Korrispondenza

3.      Jum il-Birgu

4.      Approvazzjoni tal-Method Statement tal-Berga ta’ Franza

5.      L-attivita tal-BirguFest 2010

 

 

 

 

Christine Bonello

Segretarja Ezekuttiva