Agenda 4(06)

1 ta’ Ġunju, 2012
 
Għeżież residenti,
 
 
Nixtieq ninfurmakom li l-laqgħa numru 4 (06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser issir nhar it-Tnejn 11 ta’ Ġunju, 2012 fis-sitta ta’ filgħaxija (6.00pm), fil-Berġa ta’ Franza.
 
 
Aġenda
 
 
1.      Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
2.      Korrispondenza
3.      Ħolqien ta’ fond finanzjarju għal residenti bi bżonnijiet speċjali
4.      L-attivitajiet tal-Birgufest 2012
5.      Tagħrif dwar il-proġett “Oralities”
6.      Tagħrif dwar il-proġett “Seatoland”
7.      Tagħrif dwar il-proġett “SECRET”
8. Tagħrif dwar il-proġett taħt is-sejħa “Youth in Action” iffinanzjat mill-Unjoni  Ewropea
9.     Pubblikazzjoni ta’ ktieb interattiv fuq il-Belt tal-Birgu
10.Tagħrif dwar il-proġett tal-qlugħ ta’ aerials fil-lokalita
 
 
 
 
Christine Bonello
Segretarja Eżekuttiva