Agenda 13 (05)

12 ta’ Frar, 2008

 

Għeżież Residenti,

 

 

Nixtieq ninfurmakom li l-laqgħa numru 13(05) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar, ­­­­­­­it-Tnejn 18 ta’ Frar, 2008, fi 6:00 ta’ filghaxija fl-Uffiċċju Amministrattiv f’ Couvre Porte.

 

Aġenda

1.      Qari u Approvażżjoni tal-Minuti

2.      Korrispondenza

3.      Xoghlijiet b’urgenza ta’ refurbishment f’Gallerija Couvre Porte

4.      Approvazzjoni tal-progett Qualicities4all

5.      Approvazzjoni tal-progett Friendly Cities

6.      Applikazzjoni ghal progett tal-Youth in Action programme, flimkien mal-belt ta’ San Pietro in Guarano fl-Italja.

7.      Progett ta’ gemellag mal-belt ta’ San Pietro in Guarana fl-Italja.

8.      Zviluppi dwar il-gemellag bejn Casorate Sempiano fl-Italja, Ebbs fl-Awstrija u l-Birgu.

9.      Progett fi hdan Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation.

10.  Informazzjoni dwar il-progett Lepanto

11.  Il-Konferenza tal-progett MedCOAST.net li ser issir bejn it-8 u d-9 ta’ Mejju, 2008 fil-Birgu.

12.  Il-Konferenza tal-progett PRISMA bejn id-9 u s-16 ta’ Gunju, 2008, fil-Birgu

13.  Decizjoni dwar it-tender tas-servizz legali ta’ avukat ghal Kunsill.

14.  Decizjoni dwar it-tender taz-zamma u manutenzjoni ta’ toroq li jaghtu access u pedonali.

15.  Decizjoni dwar it-tender tal-provista u stallazzjoni ta’ dawl dekorattivi

16.  Approvazzjoni tal-membri ghas-sotto kumitat taz-zghazagh

17.  Talba biex tigi nstallata Mobile – ATM fil-Birgu.

 

 

 

 

Christine Bonello

Segretarja Eżekuttiva