Agenda 12 (06)

12 ta’ Dicembru, 2012
 
Gheziez residenti,
 
 
Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 12(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tlieta 18 ta’ Dicembru, 2012, fis-siegha ta’ wara nofsinhar (13:00pm), fil-Berġa ta’ Franza
 
Aġenda
 
1.      Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
2.      Korrispondenza
3.      Is-Sitwazzjoni tal-progett ta’ Couvre Porte
4.      Il-progett tal-Gnien Fuq tal-Hawli
5.      Propost gemellag mal-Belt Taljana Amalfi
6.      Il-Progett ta’ Triq San Lawrenz
7.      Decizjoni dwar is-sejha PPP 09/12 – Kisi mil-gdid ta’ toroq taht l-iskema Private Partnership Scheme
8.      Decizjoni dwar is-sejha RM 10/12 – Zamma u manutenzjoni ta’ toroq li jaghtu access biss u toroq pedonali
 
 
 
 
Christine Bonello
Segretarja Eżekuttiva