Agenda 12 (05)

10 ta’ Jannar 2008

 

Għeżież Residenti,

 

 

Nixtieq ninfurmakom li l-laqgħa numru 12(05) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar, ­­­­­­­il-Hamis 17 ta’ Jannar, 2008, fi 6:00 ta’ filghaxija fl-Uffiċċju Amministrattiv f’ Couvre Porte.

 

Aġenda

1.      Qari u Approvażżjoni tal-Minuti

2.      Korrispondenza

3.      Approvazzjoni tal-Membri tal-Kumitat Organizzativ ghal l-attivita “Carols by Christmas Lights 2008

4.      Zvillup dwar il-proġett MedCOAST.net

5.      Aktar dawl addekwat fi Triq it-Torri ta’ San Ġwann

6.      Insurance għal propjeta tal-Kunsilliera u staff

7.      Il-proġett Qualicities

8.      Monument f’ġieh Nestu Laiviera

9.      Kors għal istaff klerikali tal-Kunsill sabiex jitgħallmu japplikaw għal proġett ta’ l-Unjoni Ewropea.

10. Deċiżjoni dwar it-tenders/offerti li għandhom jiġu ppublikati

11. Ħarġa għaz-zgħazagħ

12. Ħwejjeġ oħra

 

 

 

Christine Bonello

Segretarja Eżekuttiva