Agenda 03(06)

7 ta’ Mejju, 2012

 
Għeżież residenti,
 
 
Nixtieq ninfurmakom li l-laqgħa numru 3 (06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser issir nhar l-Erbgħa 9 ta’ Mejju, 2012, fil-ħamsa u nofs ta’ filgħaxija (5.30pm), fil-Berġa ta’ Franza.
 
 
Aġenda
 
 
1.      Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
2.      Korrispondenza
3.      Proġett tal-qlugħ ta’ aerials mingħajr użu
4.      Il-Konferenza tal-Proġett “SECRET”
5.      Ftuħ uffiċjali tal-Front Office fil-Berġa ta’ Franza
6.      Proġett tal-Ġnien Fuq tal-Ħawli
7.      Tagħrif dwar is-sitwazzjoni fi Triq San Lawrenz
 
 
 
 
 
Christine Bonello
Segretarja Eżekuttiva