Projects


View Album

In the area of projects financed by the European Union, the Birgu local Council is working hand in hand with Fondazzjoni Temi Zammit, an agency who works and focuses on bringing funds from the European Union. In fact in May 2007, the Birgu Local Council was informed about the approval of the “MedCOAST.net – Mediterranean Co-operation for on- shore accessibility and sustainability themes: Network for managing urban coastal areas”.


View Album

Dehra ahharija tal-parti ta' Gallerija Couvre Porte fejn f'dawn l-ahhar gimghat sar xoghol estensiv ta' restawr. Tajjeb kulhadd ikun jaf li waqt li kienu qeghdin isiru dawn ix-xoghlijiet fejn din is-sala nistghu nghidu li giet propju fi stat originali taghha mit-Tieni Gwerra Dinija.

Sar rapport lil MEPA anonimu fejn minkejja intalab b'aktar mod kategoriku jiefqu x-xoghlijjiet, min irraporta spicca bl-aktar mod sarkastiku jxekkel il-kredibilta tal-Kunsilliera specjalment tas-Sindku John Boxall.


View Album

As part of the upgrading works being done in St. Lawrence Street, the Birgu Local Council took the initiative to upgrade the central found in this street corner with Triq ic-Centinarju tal-Parocca.

Workers assigned with the Local Council planted new plants and tree in this soft area.

 View Album

 

 

 

Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ftit jiem ilu ghadu kemm ta bidu tax-xoghlijiet ta’ progett gdid, i

 

The Birgu Local Council during the year 2009 and 2010, participated actively in the “Beyond Signs in the City” project, a project co-funded by the European Union, under the Education and Culture programme.

 

 


View Album

 

Bejn il-Ħamis 9 u l-Ġimgħa 10 ta’ Diċembru 2010 fi Brezno ġewwa s-Slovakkja saret it-tielet konferenza tal-proġett “SECRET” - Sustainable Eco-Cultural Responsible European Tourism.  Parti minn dan il-proġett hija ffinanzjata mill-Unjoni Ewropea fejn il-Kunsill Lokali tal-Birgu huwa msieħeb fih flimkien mal-Muniċipalita ta’ Agria fil-Greċja li hija l-imsieħba prinċipali, u l-Muniċipalitajiet ta’ Pafos f’Ċipru, Brezno fis-Slovakkja, Limbazi fil-Latvja u Szentgotthard fl-Ungerija.


View Album

 


View Album

  

 

LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness

Syndicate content