Projects

 
Progett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropeja (Youth in Action fiil-Polonja) - Tastes of Europe
Bejn il- 11 u is-17 ta' Frar 2013,ghaxar zghazagh akkupanjati mill- Vici Sindku Trevor Mizzi u Maria Elsworth bhala team leaders hadu sehem go 'Y
“OPEN THE DOOR” – Proġett għaz-zgħazagħ taħt il-programm Youth in Action imtella’ ġewwa Belvi f’Sardinja, l-Italja bejn l-4 u l-11 ta’ Mejju, 2013
Nhar is-Sibt  4 ta’ Mejju, 2013, sitt zgħazagħ mill-Birgu, Svetlana Doublet, Marta Mifsud, M
Laqgħa Preliminari relatata mall-proġett
“Open the Door”

Jintagħqu flimkien iż-żgħażagħ li ser immorru l-Polonja għall-Proġett ‘’Tastes of Europe’’ taħt l-Iskema Youth in Action.
 
Bi preparazzjoni għas-sehem tagħom fil-proġett ‘’Tastes of Europe’’ taħt l-iskema Youth in Action
 <
 
Il-proġett CO-TO-GEN  (Connecting Towns and Generations Through Dialogue, Culture and Traditional Games) parti ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea mill-villaġġ ta’ Belvi fil-qalba ta’ Sardinja flimkien mal-Belt tal-Bir

View Album