News

 

On the 2nd and 3rd June, the Sollentuna Gosskör will be performing 2 concerts in Malta. The first will be held at the Safi Parish Church at 19h00 and the second will be held at the Birgu Parish Church at 18h30. 


View Album
 
 
 
Għadha kemm tlestiet il-mina għad-daħla tal-Birgu li kienet parti minn proġett f’xog

View Album

 

 

 

 

Il-wirja tal-arti, "Prestige... reviving the past", minn Bernice Buhagiar, hi marbuta mat-tema tal-preistorja ta’ Malta. L-artista tagħti stampa mfawwra b’enerġija u minn lenti kontemporanja.

C.S.Lawrence’s forthcoming annual solo art exhibition will highlight the artist’s two consistent interests: the unparalleled history of the Three Cities and supporting charities through her art.

L-Għaqda Levita Martri għall-ħames sena konsekuttiva ser torganizza wirja fis-sede tagħha, dan huwa bla dubju ta’ xejn id-dar Levita Martri fi Triq Nestu Laiviera fil-Belt Vittoriosa.
 
Bħal kull sena il-wirja jkolla tehmi differenti biex b’ hekk dejjem kellha attrazzjoni differenti li tolqot lil kull viżitatur li jżurha.
 
 
 
                                                         
Mil-lum 9 ta’ Diċembru sat-30 ta’ Diċembru, 2011, il-Kunsill Lokali tal-Birgu flimkien mas-Sur Vincent Mizzi se jesebixxu presepju mekkanizzat fil-Berġa ta’ Franza, fejn se jsiru l-uffiċini amministrattivi l-ġodda tal-istess Kunsill fi Triq Hilda Tabone. Din il-wirja li hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Birgu se tkun miftuħa għall-pubbliku kuljum mid-disgħa ta’ filgħodu sa nofsinhar u mill-ħamsa ta’ wara nofsinhar sal-għaxra ta’ filgħaxija.
L-Aġenzija Żgħażagħ, għal darb`oħra ħasbet biex tkompli tkabbar il-programm ta’ Empowerement bil-għan li toħloq opportunita oħra biex ikun faċilitat l-iżvilupp ħolistiku taż-żgħażagħ. Dan il-proġett għandu l-għan li jikkumplimenta l-edukazzjoni formali billi jingħata taħriġ b`mod formali li tapella liż-żgħażagħ.
Syndicate content