Minutes of Council Meetings

Minuti tal-laqgħa 19(06)
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ għat-19-il laqgħa fl-uffiċini amministrattivi tal-Kunsill fil-Berga ta’ Franza nhar it-Tlieta, 27 ta’ Awwissu 2013, fis-siegħa ta’ wara nofs inhar.
Minuti tal-laqgha 18(06) kontinwazzjoni
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ għat-18-il laqgħa fl-uffiċini amministrattivi tal-Kunsill fil-Berga ta’ Franza nhar il-Ħamis, 25 ta’ Lulju 2013, f’ nofs inhar.
Minuti tal-laqgħa 18(06)
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ għat-18-il laqgħa fl-uffiċini amministrattivi tal-Kunsill fil-Berga ta’ Franza nhar il-Ġimgħa, 15 ta’ Lulju 2013, fis-siegħa ta’ wara nofs inhar.
24 ta’ Gunju, 2013
 
Minuti tal-laqgha 17(06)
 
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ ghal-laqgha numru 17(06) fl-ufficini amministrattivi tal-Kunsill fil-Berga ta’ Franza nhar it-Tlieta 11 ta’ Gunju 2013, fis-sebgha ta’ filghaxija (7:00pm)
 
 
Prezenti
 
Is-Sindku, s-Sur John Boxall, l-Vici Sindku, S-Sur Trevor Mizzi, l
5 ta’ Mejju, 2013
 
 
Minuti tal-laqgha 16(06)
 
 
Minuti tal-laqgha 15(06)
 
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ ghal-laqgha numru 15(06) fl-ufficini amministrattii tal-Kunsill fil-Berga ta’ Franza nhar it-Tnejn 18 ta’ Marzu, 2013, fis-saghtejn u nofs ta’ wara Nofsinhar(2:30pm)