Minutes of Council Meetings

 Minuti tal-Kontinwazzjoni tal-Laqgha Numru 44 (06)

 Minuti tal-Laqgha 44 (06)

 Minuti tal-Laqgha Straordinarja

 Minuti tal-laqgħa 37 (06)

Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ għal laqgħa numru 37 (06) nhar il-Gimgha, 12 ta’ Settembru,2014 fis-1.00 (siegha) ta’ wara nofsinhar fl-Ufficini Amministrattivi tal-Kunsill fil-Berġa ta’Franza.

Minuti tal-laqgħa 38 (06)

Minuti tal-laqgħa 35 (06)
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ għal laqgħa numru 35 (06) nhar it-Tlieta, 15 ta’ Lulju, 2014 fil-4.30 (fl-erbgha u nofs) ta’ wara nofsinhar fl-Ufficini Amministrattivi tal-Kunsill fil-Ber
Minuti tal-laqgħa 34 (06)
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ għal laqgħa numru 34 (06) nhar it-Tlieta, 24 ta’ Gunju, 2014 fil-4.30 (fl-erbgha u nofs) ta’ wara nofsinhar fl-Ufficini Amministrattivi tal-Kunsill fil-Berġa ta’ Franza.
 
L-Erbgha
Minuti tal-laqgħa 33 (06)
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ għal laqgħa numru 33 (06) fl-uffiċini amministrattivi tal-Kunsill fil-Berga ta’ Franza nhar il-Hamis, 29 ta’ Mejju, 2014 fil-4.30 (fl-erbgha u nofs) ta’ wara nofs inhar fil-Berġa ta’ Franza.
<
Minuti tal-laqgħa 32 (06)
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ għal laqgħa numru 32 (06) fl-uffiċini amministrattivi tal-Kunsill fil-Berga ta’ Franza nhar it-Tlieta, 20 ta’ Mejju, 2014 fil-5.00 (fil-hamsa) ta’ wara nofs inhar fil-Berġa ta’ Franza.
Minuti tal-laqgha 31(06) kontinwazzjoni
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ltaqa’ għal Kontinwazzjoni tal-Laqgħa 31 (06) fl-uffiċini amministrattivi tal-Kunsill fil-Berga ta’ Franza nhar l-Erbgha, 23 ta’ April 2014, fil-hamsa ta’ filghaxija (05:00pm).
 
Prezenti
 
Prezenti ghal Laqgha kien hemm is-Sindku, s-Sur John Boxall u l-Kunsilliera s-Su
Syndicate content