Welcome


 

 

 

Sinjuri,

Għan-nom tal-Kunsill Lokali tal-Birgu, ġentilment nixtieq nilqagħkom fil-website uffiċjali tal-Belt Marittima, l-Belt tal-Birgu.  Inizjattiva oħra li ħa l-Kunsill Lokali tal-Birgu biex jirrivitalizza u jimmodernizza s-sit uffiċjali tiegħu.

Jien, flimkien ma’ sħabi l-Kunsilliera ninsabu mpenjati biex nutilizzaw l-aħħar teknoloġija, biex noħolqu riżorsi li bihom jibbenefikaw ir-residenti u n-nies li jżuru l-Belt Vittoriosa, u l-internet huwa sors ewlieni ta’ informazzjoni li jista’ jgħin biex dan l-għan jinkiseb.

Din il-Belt antika u medjevali, żmien ilu kienet ġiet assedjata minn setgħat qawwija kif ukoll assedju ieħor fit-Tieni Gwerra Dinjija, fejn din il-Belt ġiet imġarrfa.  Bħal fil-mitoloġija Punika, permezz tar-resistenza taċ-ċittadini tagħha, l-Belt tal-Birgu qamet u saret Belt ta’ arti u kultura. 

Aħna nemmnu li s-sit elettroniku tagħna huwa għodda importanti biex juri lid-dinja l-aspett storiku, arkitettoniku, kulturali u dak soċjali ta’ din il-Belt, bażikament dak kollhu li toffri l-Belt tal-Birgu. 

Grazzi talli qed iżżuru www.birgu.gov.mt

John Boxall
Sindku 

On behalf of the Birgu Local Council, I would like to welcome you to the official website of Malta’s oldest Maritime Capital, the City of Birgu. Yet another initiative which the Local Council embarked upon to re-vitalise and modernize its official website.

My fellow councellors and myself, are equally dedicated to utilizing the latest technology to create helpful resources that benefit the residents and visitors of Citta Vittoriosa; and the internet is a rapid worldwide information service to achieve these aims.

This ancient, medieval City, long ago battered and besieged by the might of opposing powers suffered another bitter siege in World War II, which laid it once again in ruins. Like the mythological phoenix , through the resilience of its citizens, Birgu rose from its ashes to emerge defiantly as a City of art and culture.

We believe that our website is another important tool to advertise to the world the historical, architectural, cultural and social aspects of the City of Birgu - basically what the City of Birgu is capable to offer.

Thank you for visiting www.birgu.gov.mt

John Boxall
Mayor

 

 

 

 

 


ST. MARGARET COLLEGE ART EXHIBITION - COMING TOGETHER THROUGH ART
On Friday the 4th April, the Opening Ceremony of a Collective Art exhibition was inaugurated at Auberge de France, Vittoriosa Local Council. Students and staff members participated from the 10 schools forming part of St. Margaret College, consisting of 7 Primary Schools-Zabbar Primary A, Zabbar Primary B, Xghajra Primary, Kalkara Primary, Senglea Primary, Cospicua Primary, Vittoriosa Primary and 3 Secondary Schools-Cospicua Girls’ Secondary, Verdala Boys’ Secondary, Zejtun Girls’ Secondary. The SMC Art Exhibition is aimed to provide an educational experience for all through Visual Art. Consequently, the artworks have not remained displayed only on the walls of an Art room, classroom, the school corridors or displayed for the College community but they are made available for the Public inside the Auberge de France, a magnificent historical building in Vittoriosa.
view


X’Hemm? Il-Birgu – A Successful Science/Mathematics Popularizartion Event

The X’Hemm? Il-Birgu event, organized by the Department of Curriculum Management in collaboration with the Birgu Local Council, was successfully held between Monday 24th and Friday 28th March.

view


Twinning between the City of Birgu and the City of Amalfi
A historic visit that reinforces an age-old relationship between the glorious capital of the Maritime Republic of Amalfi, Amalfi Coast and the island of Malta and which can now resume with agreements for the development of cultural tourism , pointing toward euro – Mediterranean programs , intercepting new tourism and encouraging the seasonal adjustment.
view


Final thematic workshop – Mesagne, 13-15 March, 2014
On Thursday 13th March, 2014, the final thematic workshop for the COHEIRS project kicked off in the auditorium of the Castle in Mesagne, Italy.
view


X`HEMM?IL-BIRGU 2014
X'hemM? Il-Birgu is a mathematics and science popularization event targeting Year 6 students in Primary schools.
view


The Puppy Plan

The aim of The Puppy Plan is to help puppies be fully prepared for their future as companion dogs, and to improve life for both them and their new owners. The foundations for a puppy’s future behaviour and character are laid down in the first 16 weeks of his or her life.

view


IL-LIBRERIJA REGJONALI TAL-BIRGU F’COUVRE PORT

Ftit tal-granet ilu l-Librerija Regjonali tal-Birgu bdiet tigi trasferita ghal Couvre Port, fejn qabel kienu l-Ufficini Amministrattivi tal-Kunsill Lokali tal-Birgu u fejn, tul dan il-perjodu kienu qeghdin isiru bosta xoghlijiet ta’ ristrutturazzjoni sabiex dan il-post ikun kompatibbli mal-bzonnijiet ta’ din il-librerija.

view


Biza` u Kurragg - Rumanz ta` Karmenu Mallia, BDL,2013,382pp.
Il-gwerra tal-1939.
 
Il-ballerina Célestine Bijou tħobb lil Fredu Flores, mill-Birgu.
Imma meta dan kien mar jistudja l-pittura Ruma, ħadhielu t-Tabib Michel Bru u żżewwiġha.
 
Célestine mietet f’inċident. Issa t-Tabib beda jrabbi ’l Miriam, bint ħuh.
view