Welcome


 

Welcome speech from the Mayor of Birgu, Mr.John Boxall

 

Sinjuri,

Għan-nom tal-Kunsill Lokali tal-Birgu, ġentilment nixtieq nilqagħkom fil-website uffiċjali tal-Belt Marittima, l-Belt tal-Birgu.  Inizjattiva oħra li ħa l-Kunsill Lokali tal-Birgu biex jirrivitalizza u jimmodernizza s-sit uffiċjali tiegħu.

Jien, flimkien ma’ sħabi l-Kunsilliera ninsabu mpenjati biex nutilizzaw l-aħħar teknoloġija, biex noħolqu riżorsi li bihom jibbenefikaw ir-residenti u n-nies li jżuru l-Belt Vittoriosa, u l-internet huwa sors ewlieni ta’ informazzjoni li jista’ jgħin biex dan l-għan jinkiseb.

Din il-Belt antika u medjevali, żmien ilu kienet ġiet assedjata minn setgħat qawwija kif ukoll assedju ieħor fit-Tieni Gwerra Dinjija, fejn din il-Belt ġiet imġarrfa.  Bħal fil-mitoloġija Punika, permezz tar-resistenza taċ-ċittadini tagħha, l-Belt tal-Birgu qamet u saret Belt ta’ arti u kultura. 

Aħna nemmnu li s-sit elettroniku tagħna huwa għodda importanti biex juri lid-dinja l-aspett storiku, arkitettoniku, kulturali u dak soċjali ta’ din il-Belt, bażikament dak kollhu li toffri l-Belt tal-Birgu. 

Grazzi talli qed iżżuru www.birgu.gov.mt

John Boxall
Sindku 

On behalf of the Birgu Local Council, I would like to welcome you to the official website of Malta’s oldest Maritime Capital, the City of Birgu. Yet another initiative which the Local Council embarked upon to re-vitalise and modernize its official website.

My fellow councellors and myself, are equally dedicated to utilizing the latest technology to create helpful resources that benefit the residents and visitors of Citta Vittoriosa; and the internet is a rapid worldwide information service to achieve these aims.

This ancient, medieval City, long ago battered and besieged by the might of opposing powers suffered another bitter siege in World War II, which laid it once again in ruins. Like the mythological phoenix , through the resilience of its citizens, Birgu rose from its ashes to emerge defiantly as a City of art and culture.

We believe that our website is another important tool to advertise to the world the historical, architectural, cultural and social aspects of the City of Birgu - basically what the City of Birgu is capable to offer.

Thank you for visiting www.birgu.gov.mt

John Boxall
Mayor 

 

 

 

 

 


TKOMPLI T-TRASFORMAZZJONI TAL-BELT STORIKA TAL-BIRGU

 

 

“Il-Birgu u l-madwar qegħdin igawdu minn tliet proġetti ta’ tmien miljun ewro li għandhom impatt dirett fuq ir-riġenerazzjoni ta’ din il-belt storika. Dan ix-xogħol mhux biss qed itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies li jgħixu fihom iżda jtejbu wkoll il-pakkett turistiku”.

view


The 2nd International Conference: The Most Beautiful Villages of the Mediterranean (Cistenino, prov. di Brindisi)

Between the 16th and 18th October, in Cisternino, Puglia (IT) was held the 2ndInternational Conference of ‘The Most Beautiful Villages in the Mediterranean Sea’. Various representatives from cities in Italy, Spain, Greece, Crete and Palestine were present.  The Birgu Local Council was represented by the Mayor Mr John Boxall, Vice Mayor Mr Trevor Mizzi and Project Coordinator Ms Moira Azzopardi.

view


Amalfi: Issiġillat il-ġemellaġġ mal-Birgu (MALTA) taħt l-arma tas-Salib tat-Tmien Ponot, 1 ta’ Settembru, 2014

Dalgħodu fis-Salone Morelli ta’ Amalfi saret iċ-ċerimonja tal-ġemellaġġ bejn il-Comune Di Amalfi u l-Birgu, belt distinta fil-gżira ta’ Malta. Fil-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Komunali, taħt il-presidenza tas-Sindku Alfonso del Pizzo ngħata vot unanimu fuq l-att ta’ ġemellaġġ u fil-preżenza tal-ambaxxatriċi ta’ Malta għall-Italja, l-Eċċellenza tagħha Vanessa Freizer, l-Grand Bailiff Fra John Critien li huwa membru tal-Kunsill tal-Kavallieri ta’ Malta u d-delegazzjoni uffiċjali tal-Birgu, immexxija mis-Sindku s-Sur John Boxall. Iż-żewġ kunsilli ffirmaw protokol ta’ ftehim li jkopri l-kultura, it-turiżmu u l-lat ekonomiku. Din hija storja millenja li tgħaqqad liż-żewġ kunsilli.

view


IL-BANDA TALJANA TAL-BERSAGLIERI DI TRAPANI TIEHU SEHEM FIL-BIRGUFEST 2014
The Bersaglieri Band “Vincenzo Guarano” from Trapani (Sicily – Italy) was founded in 2002 by Vincenzo Guarano, who still leads and directs the band, which is animated by deep and patriotic values.
view


CERAMIC EXHIBITION BY MARIO DI LIBERTO AT THE AUBERGE DE FRANCE

Between the 15th September and 13th October 2014 a ceramic exhibition of great value is to be held in the Birgu Local Council's seat of the Auberge de France. The exhibition will be open everyday from 10am till late and entrance is free.

view


INAWGURAT IL-“PLATFORM LIFT” F`WIEHED MIT-TURGIEN BISWIET IL-KNISJA PARROKJALI TA` SAN LAWRENZ
Nhar il-Hamis 7 ta` Awwissu, 2014 gie inawgurat il-“platform lift” f`wiehed mit-turgien biswiet il-bieb il-falz tal-Knisja Parrokjali u Konventwali ta` San Lawrenz fil-Birgu.
view


Aktar minn erbgha mitt ktieb gdid fil-Librerija Regjonali tal-Birgu bejn Mejju 2013 u April 2014
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu bejn Mejju 2013 u April ta` din is-sena xtara aktar minn erbgha mitt ktieb ghal Librerija Regjonali fil-Birgu u li hija taht ir-responsabilta tieghu.
view


Electric Car Tours in the City of Birgu
You know how you always wanted a robot?  Well here’s one on wheels.  Rolling Geeks are cars that talk.  No, not like Knightrider – think more like C-3PO…with attitude.
view


Progett li ser ikompli jgholli l-isem ta` din il-Belt Rebbieha u Kapitali Marittima tal-Gzejjer Maltin
Wasal nofs triq ix-xoghol ta` pavimentar fuq medda ta 8,000metru kwadru t`ucuh ta` toroq tal-Collachio, fil-Birgu. Iz-zona li kienet riservata biss ghall-kavallieri ta` San Gwann u hi moghtija bl-ikbar binjiet storici u importnati ta` zmien l-ordni nbhal bereg u l-Armerija. Il-Progett li qed issir mid-Direttorat tar-Restawr b`investment ta` madwar 3 miljun ewro.
view